vEDUti

L-Edukatur fl-Epiċentru tal-Pandemija:

Intervista mal-Professur John Baldacchino

Il-Professur Carmel Borg  jiddiskuti temi etiċi, ideoloġiċi u soċjoloġiċi mqanqla mill-pandemija.  Is-sorveljanza, il-prekarjat akkademiku u l-moviment ħieles huma fost it-temi mistħarrġa waqt id-djalogu mal-Professur John Baldacchino. 

Data: It-Tnejn, 18 ta' MEJJU 2020, 16:30 - 18.00

#lovetoteach

“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them trust you.”

— Name, Title

“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them trust you.”

— Name, Title

vEDUti

Għada: Il-Mużew fil-Pandemija – X’Futur?

Il-Professur Carmel Borg jintervista lil Dr Sandro Debono dwar il-preżent u l-futur tal-mużewijiet.

 

 

 

Data: It-Tnejn, 8 ta' Ġunju 2020.

Ħin: 5.00 - 6.30 ta’ filgħaxija  

vEDUti

Il-Mużew fil-Pandemija – X’Futur?

Prof Carmel Borg

Dr Sandro Debono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: It-Tnejn, 1 ta' Ġunju 2020.

Ħin: 5.00 - 6.30 ta’ filgħaxija  

blur-colorful-colourful-pencils-64767.jp
unnamed (1).jpg
blur-colorful-colourful-pencils-64767.jp
unnamed (1).jpg
Screenshot 2020-05-22 at 16.34.30.png
Faculty of Education launches #lovetoteach portal as part of its outreach programme
Friday, 22 May, 2020

TITLE

Il-qabża mill-klassi reali għad-dinja virtwali

Dr Joseph Vancell

 

Data: 25 ta' Mejju, 2020. 

 

Ħin: 5.00 - 6.00 ta’ filgħaxija  

WEBINAR

CONNECT TO LEARNING

SEMINAR 1:

The challenges of online teaching and learning

 

Different learning scenarios and learning needs give rise to different ways towards replacing the face-to-face classroom. In this seminar, guest speakers will discuss the challenges that educators, parents and students are experiencing during online teaching and learning.

Moderator: Karen Mugliett


Guests: Kurt Curmi, Suzannah Galea and Louise Grech Abela

Date: TUESDAY 19, MAY 2020, 17:00 - 18:30

Il-Ġenitur u l-Isfidi li ġabet magħha l-COVID-19 - Esperjenzi u Soluzzjonijiet

Dr Karen Mugliett titkellem ma' missier u żewġ ommijiet dwar dawn l-aħħar xaharejn li kien sfida kbira għalihom u għat-tfal tagħhom. Mhux kull familja hija l-istess, mhux kulħadd kellu l-ħin jew il-kapaċitajiet biex jgħin lil uliedu fl-edukazzjoni.

Kif nistgħu ngħinu lit-tfal fix-xhur li ġejjin?

Ħin: 5.00 - 6.30 pm

Meta: il-Ħamis 11 ta' Gunju, 2020.

PHOTO-2020-05-28-18-38-32.jpg

Il-qabża mill-klassi reali għad-dinja virtwali

Dr Joseph Vancell

 

Data: 25 ta' Mejju, 2020. 

 

Ħin: 5.00 - 6.00 ta’ filgħaxija  

WEBINAR

Ir-rwol tal-ġenitur u l-għalliem matul il-pandemija

Dr Joseph Vancell jitkellem ma' Dr Rosienne Farrugia u Dr Leonard Busuttil dwar l-ewwel indikazzjonijiet li ħergin mir-riċerka tagħhom dwar il-bidliet fl-irwoli u x-xogħol tal-ġenituri u l-għalliema fiz-zmien in pandemija. Kif jistgħu il-ġenituri jgħinu ahjar lill-għalliema ta' wliedhom? X'għajnuna għandhom bżonn kemm il-ġenituri u kemm l-għalliema. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jiehu sehem f'dan il-webinar interattiv, isaqsi lill-esperti u jaqsam l-esperjenzi li ghaddej minnhom.

Data: It-Tnejn, 8 ta' Gunju 2020, 17:00 - 18.00

pexels-photo-4000604.jpeg

vEDUti

Il-Mużew fil-Pandemija – X’Futur?

B'interess qawwi fil-kunċett ta' mużew bħala spazju kreattiv, demokratiku u komunitarju, il-Professur Carmel Borg jintervista lil Dr Sandro Debono dwar il-preżent u l-futur tal-mużewijiet. 

Data: It-Tnejn, 1 ta' Ġunju 2020.

Ħin: 5.00 - 6.30 ta’ filgħaxija  

Webinar

Il-Ġenitur u l-Isfidi li ġabet magħha l-COVID-19 - Esperjenzi u Soluzzjonijiet

Dr Karen Mugliett titkellem ma' missier u żewġ ommijiet dwar dawn l-aħħar xaharejn li kien sfida kbira għalihom u għat-tfal tagħhom. Mhux kull familja hija l-istess, mhux kulħadd kellu l-ħin jew il-kapaċitajiet biex jgħin lil uliedu fl-edukazzjoni.

Kif nistgħu ngħinu lit-tfal fix-xhur li ġejjin?

Ħin: 5.00 - 6.30 pm

Meta: il-Ħamis 11 ta' Gunju, 2020.

WEBINAR

Responding to Covid-19: the Good, the Bad and the Ugly of adult learners going online

This webinar will focus on the provision of remote distance learning by online means as a response to COVID-19 by Malta's largest provider of adult education - the Directorate for Lifelong Learning. What measures were taken to combat the disruption brought about by the closure of all educational institutions? How did the adult learners and educators respond to video-conferencing as an alternative to face-to-face instruction?
 

Moderator: Joseph Vancell

Guest speakers: Alex Farrugia and Mahira SpiteriDate: THURSDAY 2, JULY 2020, 17:00 -18:00

Man Hands On Keyboard

vEDUti

L-Arti: Bejn Estetika u Impenn Soċjali 

Mal-Professur Raphael Vella se niddiskutu l-istat tal-Arti u tat-tagħlim tal-Arti fil-kuntest Malti, nirriflettu dwar movimenti artistiċi dinjin, u naraw kif l-Arti tista’ sservi l-emanċipazzjoni u l-ġustizzja soċjali. 

 

Data: It-Tnejn, 6 ta' Lulju

Ħin: 5.00-6.30 ta' filgħaxija

unnamed.png

vEDUti

Mat-Tfulija Bikrija M'hemmx Logħob

Mal-Profs. Valerie Sollars se niddiskutu l-importanza umana u strateġika tat-tfulija bikrija, il-professjonaliżmu fil-qasam, xi tfisser espejenza kurrikulari bnina fis-snin bikrin, u l-ingredjenti bażiċi ta’ politika effettiva għall-edukazzjoni tat-tfal fl-ewwel seba’ snin ta’ ħajjithom.

 

Data: il-Gimgħa, 24 ta' Lulju

Ħin: 5.00-6.30 ta' filgħaxija

photo-of-two-girls-playing-with-stuffed-

Connect to Learning WEBINAR

Learning outcomes in the time of Covid-19

This seminar will explore the current curricula and the learning outcomes approach to teaching and learning. We will focus on how these will be affected as a result of Covid-19 and the move toward more online teaching and learning. Current practices will be offered and discussed with exemplars provided.

Moderator: James Calleja

Guest speakers: Gaetano Bugeja, Pamela Zerafa, Stephanie Asciak and Antoinette Caruana.


Date: TUESDAY 7, JULY 2020, 17:00 - 18:30

Art Fun

WEBINAR

Postgraduate Certificate in Educational Mentoring: Information Meeting

 

This webinar provides an overview of the Postgraduate Certificate in Educational Mentoring and gives teachers the opportunity to listen to experiences of mentors who have completed this course and who have mentored student teachers and Newly Qualified Teachers. It is aimed to explain better what mentoring entails and to provide information to all those who are interested in furthering their studies by become recognised Teacher Mentors in their school.
 

Guest speakers: Michelle Attard Tonna

Testimonials: John Paul Vella, Edith Bondin, Caroline Grech Mallia and Marlene Galea

Date: FRIDAY
12, JUNE 2020, 17:00 - 18:00

shutterstock_1245856582 (1).jpg
IMG_3023.jpg

Would you like to chat with others who share your interest?

A quick idea, comment or suggestion for improvement

Help us improve our site
Do you like the portal?
Does it satisfy your needs?
Where can we improve?
What can we add?
Any mistakes that we need to sort out?

Unique Site Visitors

Subscribe to Our Website News and Events

Visits

WEBINAR

Il-Ġenitur u l-Isfidi li ġabet magħha l-COVID-19 - Esperjenzi u Soluzzjonijiet

Dr Karen Mugliette titkellem ma' missier u żewġ ommijiet dwar dawn l-aħħar xaharejn li kien sfida kbira għalihom u għat-tfal tagħhom. Mhux kull familja hija l-istess, mhux kulħadd kellu l-ħin jew il-kapaċitajiet biex jgħin lil uliedu fl-edukazzjoni.

Kif nistgħu ngħinu lit-tfal fix-xhur li ġejjin?

Ħin: 5.00 - 6.30 pm

Meta: il-Ħamis 11 ta' Gunju, 2020.

PHOTO-2020-05-28-18-38-32.jpg

WEBINAR

Postgraduate Certificate in Educational Mentoring: Information Meeting

 

This webinar provides an overview of the Postgraduate Certificate in Educational Mentoring and gives teachers the opportunity to listen to experiences of mentors who have completed this course and who have mentored student teachers and Newly Qualified Teachers. It is aimed to explain better what mentoring entails and to provide information to all those who are interested in furthering their studies by become recognised Teacher Mentors in their school.
 

Guest speakers: Michelle Attard Tonna

Testimonials: John Paul Vella, Edith Bondin, Caroline Grech Mallia and Marlene Galea

Date: FRIDAY
12, JUNE 2020, 17:00 - 18:00

shutterstock_1245856582 (1).jpg

WEBINAR

Responding to Covid-19: the Good, the Bad and the Ugly of adult learners going online

This webinar will focus on the provision of remote distance learning by online means as a response to COVID-19 by Malta's largest provider of adult education - the Directorate for Lifelong Learning. What measures were taken to combat the disruption brought about by the closure of all educational institutions? How did the adult learners and educators respond to video-conferencing as an alternative to face-to-face instruction?
 

Guest speakers: Alex Farrugia and Mahira SpiteriDate: THURSDAY 2, JULY 2020, 17:00 - 18:00

Man Hands On Keyboard

vEDUti

Mat-Tfulija Bikrija M'hemmx Logħob

Mal-Profs. Valerie Sollars se niddiskutu l-importanza umana u strateġika tat-tfulija bikrija, il-professjonaliżmu fil-qasam, xi tfisser espejenza kurrikulari bnina fis-snin bikrin, u l-ingredjenti bażiċi ta’ politika effettiva għall-edukazzjoni tat-tfal fl-ewwel seba’ snin ta’ ħajjithom.

 

Data: It-Tnejn, 6 ta' Lulju

Ħin: 5.00-6.30 ta' filgħaxija

photo-of-two-girls-playing-with-stuffed-
blur-colorful-colourful-pencils-64767.jp
unnamed (1).jpg

WEBINAR

Responding to Covid-19: the Good, the Bad and the Ugly of adult learners going online

This webinar will focus on the provision of remote distance learning by online means as a response to COVID-19 by Malta's largest provider of adult education - the Directorate for Lifelong Learning. What measures were taken to combat the disruption brought about by the closure of all educational institutions? How did the adult learners and educators respond to video-conferencing as an alternative to face-to-face instruction?
 

Moderator: Joseph Vancell

Guest speakers: Alex Farrugia and Mahira SpiteriDate: THURSDAY 2, JULY 2020, 17:00 -18:00

Man Hands On Keyboard
Screenshot 2020-05-22 at 16.34.30.png
Faculty of Education launches #lovetoteach portal as part of its outreach programme
Friday, 22 May, 2020

vEDUti

L-Arti: Bejn Estetika u Impenn Soċjali 

Mal-Professur Raphael Vella se niddiskutu l-istat tal-Arti u tat-tagħlim tal-Arti fil-kuntest Malti, nirriflettu dwar movimenti artistiċi dinjin, u naraw kif l-Arti tista’ sservi l-emanċipazzjoni u l-ġustizzja soċjali. 

 

Data: It-Tnejn, 6 ta' Lulju

Ħin: 5.00-6.30 ta' filgħaxija

unnamed.png

Connect to Learning WEBINAR

Learning outcomes in the time of Covid-19

This seminar will explore the current curricula and the learning outcomes approach to teaching and learning. We will focus on how these will be affected as a result of Covid-19 and the move toward more online teaching and learning. Current practices will be offered and discussed with exemplars provided.

Moderator: James Calleja

Guest speakers: Gaetano Bugeja, Pamela Zerafa, Stephanie Asciak and Antoinette Caruana.


Date: TUESDAY 7, JULY 2020, 17:00 - 18:30

Art Fun

The views expressed in the webinars or blogs pertain to the individual expressing them and are not necessarily the views of the Faculty.

©2020 by Faculty of Education MALTA Outreach